Vooruit met de geit!

koopeengeit.be

Schenk een geit, NU!

Tijd voor actie: schenk een geit en wel nu! Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro en schenk Afrikaanse families een toekomst.

* voor giften vanaf 40 euro (exclusief lidgeld dierenarts)
** pakketten zijn af te halen op Expovet of kunnen gratis besteld worden bij Val d’Hony - Verdifarm of Alcyon .
Klik hier voor het wedstrijdreglement.

Alcyon / Avia-GIS / DierenartsenWereld / Dogobox / Fendigo / Hill's Pet Products / IVDB / Le Monde Vétérinaire / Merial / MSD Animal Health / Pairi Daiza / UPV / Valdhony-Verdifarm / VDV